Som en del af Sustain Week samles virksomheder, forskere og verdens førende specialister for at opdage og udvikle innovative bæredygtige løsninger i en række konkrete cases. De forskellige cases består af en række fremtrædende lokale og internationale virksomheder eller organisationer, som hver har præsenteret udfordringer, der skal løses som en del af Sustain Week.

Tidligere  har virksomheder som Nestlé, Arla Foods, AAK, Chr. Hansen, Danish Crown, Barry Callebaut, Carlsberg, Nestlé, Novozymes, RWE, Novo Nordisk Foundation og andre markedsledere indenfor bæredygtighed også været igennem programmet, og har også tidligere stillet deres væsentligste problematikker op indenfor krydsfeltet fødevarer, energi, ressourcer og bæredygtighed.

Herunder kan du læse mere om de cases, som er en del af Sustain Week 2024

BIRN: Fremtidens Samarbejder omkring Genanvendelse af Metal

BIRNs problemstilling centrerer sig omkring at balancere behovet for højkvalitets støbejernsløsninger med målsætningen om at reducere CO2-udledning og afhængighed af nye råmaterialer. Årligt anvender BIRN over 90.000 tons jern i støbeprocessen.

For at tackle denne udfordring søger BIRN at udvide sine strategier for sourcing af genanvendt metal gennem samarbejder med skrothandlere og leverandører af genanvendt metal. Desuden arbejder BIRN på at udvikle interne systemer til effektiv genanvendelse af spildprodukter og skrot fra produktionen samt at implementere sorterings- og rensningsprocesser af metallet. Disse tiltag er med til at sikre en stabil forsyningskæde, som minimerer risikoen for råvaremangel og fremmer virksomhedens bæredygtighedsmål

Du kan downloade et resumé om BIRNS case her (pdf)

Ønsker du at vide mere om casen, eller har du lyst til at bidrage til løsningen? Så kontakt projektleder Jan Tækker på mail eller telefon: 21 61 62 94 eller Mads Clemmensen på mail eller telefon: 2912 6119 

Vestforsyning: Fremtidens Håndtering af Spildevandsslam

Vestforsyning står over for en transformation i håndteringen af spildevandsslam. Tidligere blev slammet brugt i biogasprocesser, men fremtiden bringer nye teknologier og metoder til at behandle slammet direkte på rensningsanlægget. Vestforsyning søger at udforske disse teknologier og deres synergier med energisystemet.

Potentielle teknologier inkluderer pyrolyse, som nedbryder organisk materiale til biokul og bio-olie ved høj temperatur uden ilt, samt afbrænding i en Dall-kedel, som omdanner slammet til varme til fjernvarmeproduktion. Andre teknologier som superkritisk vandoxidation (SCWO) og plasmaforgasning tilbyder effektive og miljøvenlige metoder til forbrænding af slam​

Integrationen af slamhåndtering i energisystemet kan skabe betydelige synergier. Vestforsyning ønsker at samarbejde med forskningsinstitutioner og industripartnere for at udvikle og optimere processerne til genanvendelse af spildevandsslam.

Ved at implementere innovative teknologier og skabe nye partnerskaber, håber Vestforsyning at reducere miljøbelastningen, øge ressourceeffektiviteten og bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Dette inkluderer potentielle synergier med energisystemet og nye forretningsmodeller, der fremmer cirkulær økonomi.

Du kan downloade et resumé om Vestforsynings case her (pdf)

Ønsker du at vide mere om casen, eller har du lyst til at bidrage til løsningen? Så kontakt projektleder Esben Norbom, Raw Relations på mail eller telefon: 25599353 eller Mads Clemmensen på mail eller telefon: 2912 6119 

Skovgaard Energy: Grøn energi til fremtidens produktionsvirksomheder

Skovgaard Energy investerer i vedvarende energi og Power-to-X-anlæg, der omdanner grøn strøm til brint, som kan lagres og bruges til at erstatte fossile energikilder i energiintensive industrier. Virksomheden har realiseret et projekt  i Ramme og planlægger at bygge i Idomlund.

Skovgaard Energy ønsker at inddrage virksomheder i den grønne omstilling. Under Sustain Week vil de undersøge, hvad der skal til for at få virksomhederne til at skifte til grøn energi og brint. Fokus er på at forstå de energitunge virksomheders behov, motivere dem til at deltage i den grønne omstilling og udvikle partnerskaber, der kan støtte denne transformation.

Energy Hub Holstebro (Idomlund) kan blive en central aktør i denne proces, og Skovgaard Energy inviterer virksomheder til at finde løsninger, der kan realisere det store potentiale for en bæredygtig fremtid.

Du kan downloade et resumé om Skovgaards case her (pdf)

Ønsker du at vide mere om casen, eller har du lyst til at bidrage til løsningen? Så kontakt projektleder Jan Tækker på mail eller telefon: 21 61 62 94 eller Mads Clemmensen på mail eller telefon: 2912 6119 

NordVestBO: Fremtidens Ungefællesskaber i Holstebro

I Holstebro er man i gang med en stor transformation for at skabe attraktive boliger for unge og studerende. Denne case indeholder en workshop, hvor  100 unge vil brainstorme løsninger til at gøre Holstebro attraktivt for dem. NordVestBo fokuserer på bæredygtighed og kvalitet til overkommelige priser, men står over for udfordringer med at tiltrække beboere til eksisterende boliger, der renoveres i stedet for at bygge nyt.

I takt med den grønne omstilling vil boligudbuddet ændre sig, og fremtidsforskere forudser en stigning i efterspørgslen efter mere bæredygtige og mindre boliger. Workshoppen vil fokusere på, hvad der skal til for at motivere unge til at blive boende i området og benytte almene boligtilbud. Det handler om at skabe meningsfulde fællesskaber og attraktive boliger, der kan konkurrere med nybyggede parcelhuse og sikre, at de unge ikke flytter væk efter endt uddannelse.

For at lykkes skal de unge se de almene boliger som attraktive, og derfor afholdes denne workshop som en idéstafet omkring unge bosætning.

Du kan downloade et resumé om Nordvestbos case her (pdf)

Ønsker du at vide mere om casen, eller har du lyst til at bidrage til løsningen? Så kontakt projektleder Mads Clemmensen på mail eller telefon: 2912 6119 

Skovgaard Energy: Streger til fremtidens energiinfrastruktur

Nordvestjylland er skal være et vigtigt knudepunkt i den grønne omstilling med Power-to-X teknologier som drivkraft.  Kortlægningen af behovet for infrastruktur er i gang, og det går hurtigt. I den proces er dialog og partnerskaber igennem hele værdikæden essentiel.

Den konkrete udformning af det danske brintnetværk afhænger af politiske beslutninger, men Nordvestjyllands egne forpligtelser og handlekraft i omstilling til vedvarende energi spiller en afgørende rolle.

Omdrejningspunktet i denne case er en stor workshop i samarbejde med Klog Energi m.fl. på Klimatorium i Lemvig, hvor beslutningstagere, virksomheder og interesseorganisationer udveksler innovative strategiske og faglige idéer, forslag og råd til, hvordan vi tilrettelægger den kommende regionale og interregionale energiinfrastruktur og hvordan erhvervslivet som, potential aftager kan spille sin rolle. Der er deltagelse fra blandt andet kommunerne, rådgivere, Dansk Industri og GreenPower Denmark.

Se programmet for workshoppen her

Ønsker du at vide mere om casen, eller har du lyst til at bidrage til løsningen? Så kontakt projektleder Esben Norbom, Raw Relations på mail eller telefon: 25599353 eller Mads Clemmensen på mail eller telefon: 2912 6119 

Bosætning og ejerskab af jorden spiller en stor rolle i fremtidens multifunktionelle landbrug. Den nuværende tendens mod større landbrugsenheder har reduceret antallet af landbrugsejere, hæmmet udviklingen af lokalsamfund og biodiversitet. For at fremme bæredygtighed skal politiske tiltag fokusere på at skabe incitamenter for nye ejerformer og flere små og mellemstore landbrug. Disse mindre enheder er ofte mere diversificerede og kan tiltrække flere yngre borgere til yderområder.

Denne case tager udgangspunkt i en workshop, som udgangspunkt i to forskellige bedrifter, hvor eksperterne får mulighed for at konkretisere forskellige scenarier for udvikling af produktion
Bedrift A: Store arealer, Malkekvæg, Lavbundsjorde, Tæt på mindre bysamfund, udlejede landsteder på jorden, biogasanlæg tæt ved ejendom
Bedrift B: Mindre arealer, økogrise eller ammekøer, lyst til at åbne oplevelsesøkonomi, ingen lavbundsjorde, mindre areal med skov

Du kan downloade et resumé om casen her (pdf)

Ønsker du at vide mere om casen, eller har du lyst til at bidrage til løsningen? Så kontakt projektleder Jan Tækker på mail eller telefon: 21 61 62 94 eller Mads Clemmensen på mail eller telefon: 2912 6119 

Holstebro Struer Landboforening Fremtidens Multifunktionelle Landbrug