Sygehusgrunden i Holstebro repræsenterer en unik mulighed for at skabe en elskelig og bæredygtig bydel. Det gamle sygehusområde skal transformeres til et lokalsamfund, der fremmer sundhed, trivsel og samhørighed. Denne omformning præsenterer en udfordring, men også et væsentligt potentiale til at bidrage til løsningen af klima- og bæredygtighedsproblemer og skabe en højere livskvalitet for borgerne.

Om Sygehusgrunden

Sygehusgrunden er en vigtig del af Holstebro med en rig historie, der strækker sig tilbage til 1800-tallet. På et område svarende til over ti fodboldbaner skal det gamle sygehus nu omdannes til en moderne, bæredygtig bydel. Denne omformning varetages af Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden, et selskab etableret af Holstebro Kommune, Færchfonden og Aksel Nørgaard Holding. Visionen er at skabe en bydel, der ikke kun er livlig, men også elskelig, hvor beboerne føler sig forbundet til hinanden, naturen og sig selv.

Problemformulering

De primære problemstillinger, som Sygehusgrunden og Holstebro kommune står overfor, inkluderer:

  1. Hvordan skaber vi en elskelig bydel?
    Vi skal udforme et lokalsamfund, der ikke bare er bæredygtigt, men også fremmer livskvalitet og socialt samvær.
  2. Hvordan transformeres de eksisterende mellemrum til at fremme livskvalitet gennem natur og fællesskaber?
    Vi skal finde løsninger, der aktivt udnytter det eksisterende rum til at fremme både naturoplevelser og sociale relationer.
  3. Hvordan bevarer vi Sygehusgrundens særlige identitet og historie i transformationen?
    Vi skal skabe en bydel, der afspejler områdets historie som et omsorgsfuldt, trygt og sundhedsfremmende sted.

Fakta

Historisk baggrund: Sygehusgrunden har været centrum for sundhedspleje i Holstebro siden 1800-tallet. De nuværende bygninger har været i drift i over 100 år.

Plads: Sygehusgrunden er et område på 80.000 kvadratmeter.

Projektledelse: Bag omformningen står Arealudviklingsselskabet Sygehusgrunden, et selskab stiftet af Holstebro Kommune, Færchfonden og Aksel Nørgaard Holding.

Vision: Projektets vision er at omdanne Sygehusgrunden til en bæredygtig og potentielt CO2-negativ bydel i centrum af Holstebro.

Fokusområder: Projektet lægger vægt på at skabe fællesskaber, fremme livskvalitet gennem positive erfaringer og inddrage naturen for at styrke den mentale sundhed.