Baggrund

I en verden med et stigende energibehov og en øget bevidsthed om klimaforandringer er Power-to-X en afgørende teknologi til at erstatte fossile brændstoffer og fremme overgangen til vedvarende energi.

Skovgaard Energy arbejder målrettet på at erstatte fossile brændstoffer og bidrage til bæredygtig udvikling. Lagring af energi og brændstoffer er afgørende i denne omstilling.

Om Skovgaard Energy

Skovgaard Energy er en vestjysk udviklingsvirksomhed med over 30 års erfaring inden for vedvarende energi. De fokuserer på vindmøller, solenergi, Power-to-X og biogas. Virksomheden er dedikeret til lokal samarbejde og bæredygtig udvikling.

Problemformulering

1. Nye virksomheder vokser op og andre bliver tiltrukket af fordelagtige muligheder ved at befinde sig tæt på ptx-anlæg: Hvad er potentialet for det i Idomlund og Nordvestjylland?

2. Markedet, økosystemet og spin off: Hvilke brancher og typer af virksomheder er der tale om?

3. Hvordan kommer vi tættere på disse virksomheder? Eller føder helt nye af slagsen i Nordvestjylland?

4. Næste skridt: Tidsplan, rammer og samarbejder. Hvordan udløser vi potentialet? Første bud på en konkret køreplan.

Fakta

Power-to-X har potentialet til at producere CO2-neutrale brændstoffer og kemikalier til forskellige industrier, hvilket er afgørende for at reducere drivhusgasemissioner og afhængigheden af fossile brændsler.

 

 Skovgaard Energy foretager i øjeblikket store investeringer i vedvarende energi, både inden for vindmøller og Power-to-X anlæg. Skovgaard Energy står bl.a. bag anlæggene i både Ramme og Idomlund, hvor der bygges Power-to-X anlæg – bl.a. sammen med Ørsted, og er således i fuld gang med at udvikle et af Danmarks mest attraktivt placerede Power-to-X-anlæg. Anlæggene bliver bygget i flere faser, og det kan dermed både spille en central rolle i opstarten af den danske Power-to-X-industri, samt i etableringen af eksport af store mængder vedvarende brint og ammoniak til den grønne omstilling af Europa. Adgangen til store mængder af bæredygtig energi vil således også kunne danne baggrund for en række nye industrier, samt fremme grøn omstilling blandt aftagerne inden for bl.a. energi, transport og fødevareproduktion. 

Power-to-X-anlægget i Idomlund ved Holstebro har et kæmpe potentiale og en optimal strategisk placering, der muliggør en markant skalering af projektet. Idomlund vil forventeligt blive et væsentligt punkt i den enorme havvindudbygning i Nordsøen, som Danmark har besluttet, hvilket muliggør nem adgang til meget store vedvarende energiressourcer. Etableres den fornødne havvindkapacitet og brintinfrastruktur i og ud af Danmark, vil anlægget kunne udbygges til mere end 3 GW elektrolysekapacitet, og brint og ammoniak vil kunne eksporteres i stor skala og bidrage til den grønne omstilling i hele Europa. Det vil udgøre et stærkt bidrag til det politisk besluttede mål om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030 og kan gøre anlægget til et af de største i Europa. EU-Kommissionen forventer, at der frem mod 2030 skal investeres flere hundrede milliarder kroner i Power-to-X, og Danmark er med sine gode havvindressourcer godt positioneret til at spille en førende rolle i udviklingen af denne industri.