Baggrund

RWE har etableret sig som en betydelig aktør i Midt- og Vestjylland, da RWE skal i gang med bygge og drive havvindmølleparken Thor.  Efter planen er den  fuldt operationel ved udgangen af 2027.

Det bliver en vindmøllepark, der forventeligt vil have en kapacitet til at forsyne mere end én million danske husstande med grøn elektricitet. Thorsminde vil fungere som energi- og servicehavn for byggeriet og driften, hvilket i byggefasen resulterer i 200-400 midlertidige jobs.

Den efterfølgende 30-årige driftsfase vil resultere i 50-60 permanente arbejdspladser, der omfatter teknikere, ingeniører, maritimt personale samt besætning til servicefartøjerne. Som de første i verden bruger RWE genanvendelige vinger. 40 ud af 72 møller på Thor bliver udstyret med genanvendelige vinder.

Hvor kompositmaterialer kan adskilles pga. en ny type resinharpiks – og materialet kan dermed genbruges og anvendes i nye støbninger, for eksempel i bilindustrien eller i forbrugsvarer. RWE har to andre parker i hhv. Tyskland og England hvor de er delvist installeret, men Thor er den første havvindmøllepark, hvor over halvdelen er møllerne bliver udstyret med genanvendelige vinger.

Om RWE

RWE er en global energivirksomhed, der har etableret sig som en førende aktør inden for klimavenlig energi og bæredygtighed. Virksomheden har en lang historie og har tilpasset sig de skiftende energilandskaber og krav til miljøbeskyttelse. Med fokus på at levere ren og pålidelig energi har RWE opnået en imponeren deposition i branchen og bidrager til den globale omstilling til en bæredygtig fremtid.

RWE blev grundlagt i 1898 og begyndte oprindeligt som et tysk kul- og energiselskab. Gennem årene har virksomheden udvidet sin portefølje og diversificeret sin energiproduktion for at imødekomme de stigende krav til miljøbeskyttelse og reduktion af drivhusgasemissioner. I dag er RWE en af Europas største producenter af vedvarende energi og en vigtig aktør inden for elektricitet, gas og vandforsyning.

Case

RWE ønsker at indgået et tæt partnerskab med lokalsamfundet og det regionale erhvervsliv for at sikre, at
deres aktiviteter skaber værdi for det lokale samfund. Virksomheden har aktivt engageret sig i dialog og
samarbejde med lokale interessenter, herunder borgere, foreninger og myndigheder. RWEs deltagelse i dette års Sustain Week er et udtryk for dette års engagement og sker med det formål at knytte nye bånd til lokalområdet.

Repræsentanter fra RWE besøger sitet i Thorsminde, hvor den nye servicestation for Thor skal ligge. Fra venstre er det Stine Würtz fra Holstebro Kommunes planafdeling, havnechef Lisette Sønderby, konsulent Lene Skovsgaard, projektdirektør i RWE, Pia Lanken, teknisk direktør i Holstebro Kommune  Anders Debel og stakeholder manager ved RWE, Jonas Karpantschof.

Fakta

RWE har forpligtet sig til at reducere sin afhængighed af fossile brændstoffer og investerer aktivt i vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse.

Virksomheden driver og udvider vindmølleparker både onshore og offshore i både Danmark og udlandet og har en betydelig solenergiproduktion. RWEs investeringer i forskning og udvikling af avancerede teknologier har også ført til store fremskridt inden for bæredygtig energilagring og -distribution.

RWE prioriterer bæredygtighed i alle aspekter af sin virksomhed og stræber efter at minimere sin påvirkning af miljøet. Virksomheden har implementeret en ambitiøs klimaplan med et mål om at blive klimaneutral inden 2040. Derfor arbejder RWE tæt sammen med lokale samfund og interessenter for at sikre en ansvarlig og gennemsigtig drift. De deltager også i initiativer til beskyttelse af biodiversitet og bevaring af naturlige økosystemer.

RWE er kendt for sin innovative tilgang til energiproduktion og investerer i nye teknologier for at optimere energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen. Virksomheden driver laboratorier og forskningscentre, hvor eksperter arbejder på at udvikle og implementere nye løsninger. RWEs samarbejde med universiteter og andre forskningsinstitutioner er afgørende for at fremskynde udviklingen af bæredygtig energi og tackle klimaforandringerne.

Thor bliver også den første park i verden, hvor tårnene kommer med grønnere stål. Halvdelen af de 72 vindturbiner bliver installeret med Siemens Gamesas ”Greener Towers”. Grønnere stål reducerer CO2- udledningen fra vindturbinernes tårne med mindst 63 procent. Mere brug af stålskrot og grøn strøm og mindre energikrævende produktion.

RWE har etableret sig som en betydelig aktør i Midt- og Vestjylland, da RWE skal i gang med bygge og drive havvindmølleparken Thor, som efter planen er fuld operationel ved udgangen af 2027 med Siemens Gamesa som foretrukken leverandør af 72 havvindmøller. En vindmøllepark der forventeligt vil have en kapacitet til at forsyne mere end én million danske husstande med grøn elektricitet. Thorsminde vil fungere som energi- og servicehavn , hvilket i byggefasen resulterer i 200-400 midlertidige jobs. Den efterfølgende 30-årige driftsfase vil resultere i 50-60 permanente arbejdspladser, der omfatter teknikere, ingeniører, maritimt personale samt besætning til servicefartøjerne.

Som de første i verden bruger vi genanvendelige vinger. 40 ud af 72 møller på Thor bliver udstyret med genanvendelige vinger, hvor kompositmaterialer kan adskilles pga. en ny type resin harpiks – og materialet kan dermed genbruges og anvendes i nye støbninger, for eksempel i bilindustrien eller i forbrugsvarer. RWE har to andre parker i hhv. Tyskland og England hvor de er delvist installeret, men Thor er den første havvindmøllepark, hvor over halvdelen er møllerne bliver udstyret med genanvendelige vinger.

Det er de mindre konstruktionsdele til havvindmølleparken samt alt mandskab, der skal sejles ud i byggefasen, som vil udgå fra Thorsminde Havn. Mandskabet i både bygge- og driftsfasen består af internationale medarbejdere og af ny rekrutteret arbejdskraft med fokus på at levere ren og pålidelig energi til området.

 

Thorsminde bliver servicehavn for den store vindmøllepark, hvilket vil resultere i 50-60 arbejdspladser.