Baggrund

Genbrug af glasemballage spiller en afgørende rolle i at reducere affaldsmængder og forhindre forurening. Når glasemballage smides i skraldespanden og ender på lossepladser, tager det lang tid at nedbrydes og kan forblive i naturen i adskillige år.

Genbrug af glasemballage sikrer, at det forbliver en værdifuld ressource i stedet
for at bidrage til affaldsproblemet. Desuden hjælper genbrug med at reducere behovet for at producere anden emballage, der ofte er lavet af mere skadelige materialer som plastik

Om MC Emballage

MC Emballage er en emballagevirksomhed, der tilbyder et bredt udvalg af emballageløsninger til virksomheder. Deres sortiment omfatter emballage til både store og små varer, der sikrer, at forsendelser når frem uskadt.

MC Emballage har også fokus på bæredygtighed og tilbyder vejledning til virksomheder, der ønsker at træffe miljøvenlige valg. De tager hensyn til erstatning, minimering, genbrug og genanvendelse af emballage i deres rådgivning. MC Emballage stræber efter at være en totalleverandør, der kan imødekomme alle emballagebehov og tilbyder god kvalitet, høj service og konkurrencedygtige priser.

 

 

Om Retursystem Bornholm

Retursystem Bornholm er et iværksættervirksomhed, der står bag et  innovativt og bæredygtigt affaldssystem, der opererer på Bornholm.  Systemet har til formål at reducere affaldsmængden og fremme genanvendelse og cirkulær økonomi på øen. Retursystem Bornholm har blandt andet opbygget erfaringer med at upcycle glasaffald og skabe et alternativt retursystem med fokus på genbrug

Case

Der er et stort potentiale i at genoverveje vores håndtering af brugt glasemballage både med hensyn til direkte genbrug og genanvendelse. Genovervejelsen skal baseres på cirkulær forretnings- og miljømæssig tankegang, hvor både miljø og forretning går hånd i hånd.

Vi vil  undersøge, hvordan vi kan optimere de miljømæssige og økonomiske fordele for alle aktører i værdikæden ved at drage nytte af tidligere studier og forsøg samt identificere behovet for ny viden på området.

Et af de mest spændende nye initiativer inden for genbrug af glas i de senere år tager udgangspunkt i Bornholm som test- og demonstrationsø, hvor man i regi af innovationsplatformen Sustainable Food Week og iværksættervirksomheden Retursystem Bornholm ApS har opbygget erfaringer med at upcycle glasaffald og skabe et alternativt retursystem med fokus på genbrug.

I projektet har man indsamlet glasflasker på Bornholm via det kommunale affaldsselskab, BOFA, sorteret flaskerne efter om de er produceret af Arla samt flere bornholmske producenter, som indgår i projektet, vasket flaskerne og dernæst emballeret og sendt retur til genbrug hos producenterne. Men forretningsmodellen indeholder flere spor, hvor flasker fra andre geografiske områder, flere producenter samt andre indsamlingssystemer og affaldsstrømme vil blive inkluderet over tid.

En af de vigtigste samarbejdspartnere i udviklingen af platformen er emballagevirksomheden MC Emballage, som bidrager med indsigter og sparring i emballagens DNA, og hjælper virksomheder omkring, hvordan de kan miljøoptimere deres emballage i hele værdikæden.

 

Indsamling af affald og nye værdikæder for genbrug af glasemballage

Indsamling af affald i byerne sker primært gennem den kommunale renovation. Affaldet sorteres efter forskellige fraktioner baseret på lovgivning og økonomisk/miljømæssigt potentiale. Genanvendeligt affald, herunder glas fra husholdninger, gennemgår en lang og ressourcekrævende proces, før det kan genanvendes. En mulig løsning er at undersøge alternativer, der kan støtte en økonomisk levedygtig forretningsmodel og samtidig fremme en mere effektiv cirkulær tankegang. Glasaffald fra danske husstande har det største potentiale for optimering af værdikæden.

Københavns Kommune er den eneste kommune i Danmark, der systematisk indsamler brugt glasemballage uden pant til direkte genbrug. En vigtig del af genbrugsprocessen er indsamling og sortering, hvor Kroghs Flaskegenbrug i Skævinge spiller en rolle. Anlægget kan automatiseret sortere og rense flasker til direkte genbrug, hvilket indebærer påfyldning hos producenten efter vask og tørring. Selvom denne proces kun anvendes i lille skala i dag, kan den optimeres til større produktion. Andre typer glasemballage kan også gennemgå en lignende proces på sigt.

De største mængder glasemballage i Danmark omfattes af pantsystemet, hvor Dansk Retursystem har indsamlet glasflasker, plastik (PET) og aluminiumsdåser fra danske husholdninger siden 1942. Dog knuses 74-76% af glasset og sendes til udlandet for omsmeltningsprocessen. I løbet af de sidste 20 år har Dansk Retursystem tilskyndet danskerne til at pante over 16 milliarder flasker og dåser, hvilket har sparet ressourcer og CO2-udledning. Men der er stadig potentiale for yderligere forbedringer.

Københavns Kommune rapporterer, at Kroghs Flaskegenbrug kan bruge over 31% af det modtagne glas til direkte genbrug, hvilket er mere miljøvenligt end genanvendelse. Sammenlignet med det sorteringsniveau, der opnås af Dansk Retursystem, der kun sorterer 24-26% af drikkevareflasker til direkte genbrug. Kroghs Flaskegenbrug opererer i et åbent system, der inkluderer glas fra almindelige husholdninger, og derfor kan de opnå en højere genbrugsprocent end Dansk Retursystem. Begge systemer kan selvfølgelig optimeres.

Direkte genbrug af glasemballage er økonomisk og miljømæssigt fordelagtigt sammenlignet med genanvendelse. Elimineringen af smelteprocessen alene har en betydelig miljømæssig fordel. Energiforbruget til transport, rensning og vask af flaskerne er 20 gange mindre miljømæssigt omkostningsfuldt end omsmeltningsprocessen. Der er mulighed for at optimere de eksisterende processer. For producenter af glasemballage og fødevarevirksomheder som Arla Foods, Bornsholms Kildevand og Lehnsgaard er der også andre fordele ved genbrug sammenlignet med genanvendelse. Den kommende lovgivning i hele EU, kendt som “Udvidet producentansvar” (UPA), vil også spille en stor rolle. Denne politik kræver, at producenter og importører tager ansvar for hele livscyklussen af deres produkter, herunder indsamling, genanvendelse og affaldsbehandling. Implementeringen kan medføre øgede omkostninger, hvilket kan påvirke virksomhedernes økonomi og konkurrenceevne.