Både nationalt og internationalt vokser efterspørgslen på dansk sand og grus, som råstof til bygge- og anlægsbranchen.
Med den nuværende udvikling ser vi ind i en fremtid, hvor vi ikke længere vil være selvforsynende med sand af den høje kvalitet, som efterspørges til byggeriet.

Trods de dystre udsigter er problemet ikke adresseret tilstrækkeligt i en overordnet plan for udvinding og forværres af, at branchen kun tilbydes begrænsede incitamenter til genbrug af eksisterende ressourcers og erstatning af råstoffer.

Om BIRN

BIRN Group er en af Nordeuropas største jernstøberikoncerner og er totalleverandør inden for støbning, præcisionsbearbejdning og overfladebehandling.
Koncernen beskæftiger 760 medarbejdere og består af virksomheder i Danmark, Tyskland, Sverige og Italien.

BIRN bruger store mængder sand til deres specialdesignede støbeforme. Sandet er afgørende for at skabe holdbare og varmebestandige støbeprodukter.
Virksomheden arbejder målrettet på at skabe en bæredygtig produktion og genbruger i dag det meste af deres støbesand flere gange internt, og når det ikke længere er egnet til deres egne processer, sendes det videre til genanvendelse i bygge- og anlægssektoren, hvor BIRN samarbejder med aftagerne for at sikre, at sandet opfylder de nødvendige standarder og krav til genanvendelse.

BIRN udformede i 2022 deres første bæredygtighedsrapport, endnu en brik i koncernens arbejde med bæredygtighed. Rapporten kan læses her.

Problemformulering

Sand bliver inden længe en mangelvare. Derfor skal vi blive bedre til at genbruge sand og grus!

BIRN ønsker at finde flere muligheder for genanvendelse af virksomhedens overskydende brugte støberisand.

I kombination hermed ønsker BIRN at finde muligheder for at reducere mængden af overskydende brugt støberisand –og dermed tilsvarende reducere den samme mængde forbrugte nysand.

 

  1. Bedre genanvendelse
    Hvordan kan BIRN udvide mulighederne for genanvendelse af det overskydende brugte støbesand?Hvilke nye muligheder er der for udnyttelse af det overskydende brugte støbesand, som kan erstatte behovet for nyt sand?
  2. Reduceret overskud
    Hvordan kan BIRN reducere mængden af overskydende brugt støbesand?Hvordan kan BIRN behandle og tilpasse deres processer for at øge genanvendelsen af sandet og dermed mindske behovet for nyt sand?
  3. Alternativer
    Er der alternativer til nysand i støbesand, der kan overvejes? 

Fakta

En cirkulær tilgang

For at BIRN i Holstebro hvert år kan producere og levere omkring 47.000 tons støbejernsemner, skal der smeltes cirka 90.000 tons jern.
93 procent af det materiale, der bruges til at producere støbejern hos BIRN i Holstebro, er genanvendt. Der bruges blandt andet skrot, jernspåner fra egen produktion og omsmeltede emner som råmaterialer i støbejernet.

 

98% genanvendt sand
Kun to procent af BIRNs daglige mængde af sand består af nyt sand, mens resten genanvendes fra tidligere støbeprocesser.
Læs mere her

 

Genanvendelse til andre formål

I 2022 kørte BIRN 24.176 ton overskudssand ud til modtagere til anden anvendelse.

Sandet er oprindeligt strand-og bakkesand (kvartssand), der er tilsat bindemiddel i form af bentonit (naturligt lermineral) importeret fra Grækenland. Desuden er der tilsat kulmelog enkelte andre tilsætningsstoffer i lave koncentrationer (binder og hærder). Støberisandet kan desuden i mindre grad indeholde stålhagl, som bruges i visse dele af produktionen. 

Sandet har en karakteristisk mørk/sort farve, der gør det nemt at adskille det fra andre materialer. 

Støberisandet har typisk været opvarmet til ca. 1.400 C under støbeprocesserne, hvilket betyder, at de fleste organiske forureningsstoffer i sandet (olie, binder og hærder) er forbrændt/fordampet. Der vurderes således ikke at være flygtige mobile organiske stoffer i sandet. Sandet indeholder desuden ikke slagger.

 

Læs mere i BIRN’s bæredygtighedsrapport 2022.